Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Strona główna

Ważne informacje


Strona 1 z 25  > >>

Szanowni Państwo, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. 
Prace konkursowe będą udostępniane do wglądu uczniowi wyłącznie w obecności rodziców/prawnych opiekunów.
Prace konkursowe ze stopnia szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego są udostępniane do wglądu uczestnikom oraz ich rodzicom/ prawnym opiekunom:
Informujemy, że prace uczniów, którzy wzięli udział w etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego Języka Angielskiego udostępniane będą do wglądu uczestnikom oraz ich rodzicom/ prawnym opiekunom:

pokaż więcej

 

Z życia szkoły

 

<< <  Strona 2 z 102  > >>

Dnia 23 października dzieci z grupy 5 latków uczestniczyły w zajęciach pt: „Poznaję kontynenty-Europa”, w ramach realizacji wybranych zagadnień z wdrażanej w tym roku szkolnym  innowacji „Mali Podróżnicy”.
17 października 2018 r. odbył się w naszej szkole apel porządkowy dla klas I - III pt. „Bezpieczeństwo na drodze”.
W dniu 15 października wolontariusze z naszej szkoły udali się na Cmentarz Wojskowy  pod opieką pani Anny Gryc oraz pani  Lucyny Czerniakowskiej.
Uczennica klasy II a integracyjnej Magdalena Grygoruk pod opieką wychowawczyń: pani Elżbiety Baczewskiej i pani Bożeny Puchalskiej wzięła udział w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku przy współpracy z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Stowarzyszeniem Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura” pod patronatem Kuratorium Oświaty.

pokaż więcej