SZKOŁA

SZKOŁA
PODSTAWOWA

Dzieci są

przyszłością

Dzieci są

przyszłością

Informujmy, iż rekrutacja do klasy IV sportowej na rok szkolny 2024/2025, trwa
od  26 lutego 2024 r. do 04 marca 2024 r. do godz. 15.00.

Wszelkie informacje na niniejszy temat umieszczone są na stronie internetowej:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

Wnioski można składać elektronicznie lub w sekretariacie.

Rekrutacja elektroniczna:: https://rekrutacje-bialystok.pzo.edu.pl/sporto-public/

Termin testów sprawności fizycznej lekkoatletyka/piłka ręczna  6 marca 2024 r. godz. 16.00

Prosimy o zabranie obuwia na zmianę, stroju sportowego i orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy: 

  • posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Orzeczenie należy przedłożyć w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej
  • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego, 
  • uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

 

Rodzice składający dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej, nie posiadający profilu zaufanego są zobowiązani wydrukować Wniosek rekrutacyjny i dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 04.03.2024 r.

 

Do pobrania: link do zgody <