BRAWO

SUKCESY
OSIĄGNIĘCIA

Jesteście

the best

Jesteście

the best

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnorodnych konkursach, zawodach i turniejach międzyszkolnych, miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich czy międzynarodowych. Gratulujemy i dziękujemy Wam za wkład włożony w reprezentowanie naszej społeczności!

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE II sem. 2021-2022

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE II sem. 2021-2022

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE II sem. 2021-2022

KONKURSY SZKOLNE II sem. 2021-2022

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE I sem. 2021-2022

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE I sem. 2021-2022

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE I sem. 2021-2022

KONKURSY SZKOLNE I sem. 2021-2022

KONKURSY WOJEWÓDZKIE I sem. 2021-2022