DATY

KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO

Kalendarz roku szkolnego

2022/2023

Kalendarz roku szkolnego

2022/2023

Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze

WYDARZENIEDATA
I semestr01.09.2022 - 20.01.2023 r.
II semestr06.02.2023 - 23.06.2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2022 - 31.12.2023 r.
Ferie zimowe23.01 - 05.02.2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna06 - 11.04.2023 r.

Sprawdziany

WYDARZENIEDATA
Próbne egzaminy w kl. VIII​marzec 2023 r.​
Egzaminy w kl. VIII​23.05.2023 r. - 25.05.2023 r.
Sprawdzian kl. IIIkwiecień 2023 r.
DIAGNOSTYCZNE SPRAWDZIANY PRZEDMIOTOWE
kl. VI – historiamaj 2023 r.
kl. V – biologiamaj 2023 r.

Za przygotowanie, przeprowadzenie i sprawdzenie sprawdzianów odpowiedzialny jest Zespół do spraw opracowania narzędzi pomiaru dydaktycznego.

Opis i analiza : Zespół do spraw analizy wyników sprawdzianów

Sprawdzian kl. III – odpowiedzialny Zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego

Rady pedagogiczne klasyfikacyjne i plenarne:

  • 12.01.2023 r.,
  • 17.01.2023 r.,
  • 15.06.2023 r.,
  • 21.06.2023 r.

Konsultacje z rodzicami:  na bieżąco, w ramach godzin dostępności nauczycieli

Dni wolne od zajęć

dydaktycznych

Dni wolne od zajęć

dydaktycznych

DATADZIEŃ
TYGODNIA
DODATKOWY DZIEŃ WOLNY
17.04.2023 r.poniedziałekdrugi dzień Świąt Wielkanocnych wg. kalendarza juliańskiego
02.05.2023 rwtorekdodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04.05.2023 r.czwartekdodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
05.05.2023 r.piątekdodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23.05.2023 r.wtorekegzamin ósmoklasisty - język polski
24.05.2023 r.środa egzamin ósmoklasisty - matematyka
25.05.2022 r.czwartekegzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny
09.06.2023 r.piątekdzień po wolnym czwartku – Boże Ciało

To będzie udany

rok 🙂

To będzie udany

rok 🙂