RODZICE

RADA
RODZICÓW

Działamy razem

!!!

Działamy razem

!!!

Szanowni Rodzice

Rada Rodziców jest organem, którego celem jest reprezentowanie rodziców wszystkich uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, przy bieżącej współpracy z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną.
Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym „sponsorem” tych inicjatyw jesteście Państwo Wy – Rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

Szanowni Państwo przypominamy o wpłatach, które pozwolą na stałe polepszyć warunki nauki i spędzania czasu przez nasze dzieci w szkole i na jej terenie.
Możemy jako Rada Rodziców również służyć swoim doradztwem, pomocą na wszelkich szczeblach działalności szkoły, pomagać w realizacji imprez, spotkań, festynów itp.
Chcemy, aby dzieci chętnie przychodziły i spędzały miło czas w szkole, i aby kojarzyła się im nie tylko z nauką i obowiązkami, ale również z czasem zabaw, zawodów sportowych itp.

Składka na rok 2022/2023

W celu wsparcia naszej działalności i pomocy finansowej dla szkoły prosimy o darowizny wedle ustalonych składek na rok 2022/2023:

 • pierwsze dziecko uczące się w SP 50 – 70 zł
 • drugie dziecko i każde kolejne uczące się w SP 50  – 35 zł
 
Płatność do 31 listopada 2022 r.
 

Decyzję o kierunkach przeznaczania zebranych środków będzie podejmowała Rada Rodziców czyli przedstawiciele klas.

KONTO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50
z Oddziałami Integracyjnymi
Świętej Jadwigi Królowej Polski
ul. Pułaskiego 96
15-338 Białystok 

(w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza)

Podlasko – Mazurski Bank Spółdzielczy
w Zabłudowie:

Numer konta: 18 8099 0004 0018 0091 3000 0010

Wszystkie środki  w 100% przeznaczane są na rzecz dzieci w ramach działalności statutowej Rady Rodziców.

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 • Przewodniczący RR Katarzyna Sokolik 1C
 • Zastępca przewodniczącego RR Artur Szymak 8J
 • Skarbnik RR Elżbieta Abramowicz 4D
 • Członek prezydium RR Łukasz Stulgis 5E
 • Członek prezydium RR Mariusz Czarnocki 7A
 • Członek prezydium RR Monika Milewska 3 latki
 • Członek prezydium RR Ewa Dudzińska 4-5 latki
 • Członek prezydium RR Marta Zubrzycka 0B
 • Członek prezydium RR Anna Kijek 3D
 • Członek prezydium RR Luiza Stypułkowska-Koc 6D

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Aneta Gudel 4B
 • Piotr Żłobikowski 7C
 • Mariusz Pietraszko 8A

KOMISJA DOKUMENTOWA:

 • Ewa Ostrokołowicz 1A
 • Wioletta Burzyńska 1D

Kontakt z Radą Rodziców

rada.rodzicowsp50@gmail.com