RODZICE

RADA
RODZICÓW

Działamy razem

!!!

Działamy razem

!!!

Szanowni Rodzice

Rada Rodziców – Wasz głos w naszej szkole – postanowiła wzorem lat ubiegłych, nadal wspierać szkołę w jej dydaktyczno-wychowawczych zadaniach.
W związku z powyższym Rada Rodziców podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu, który umożliwi Radzie podejmowanie zaplanowanych w Preliminarzu działań.
Fundusz tworzą Wasze Drodzy Rodzice, dobrowolne i solidarne wpłaty, za które cała społeczność SP50 serdecznie dziękuje. Dzięki nim tak naprawdę działamy.
Jednocześnie zachęcamy do śledzenia zakładki Rady Rodziców na stronie internetowej szkoły. Znajdują się tu informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach jak i nowych inicjatywach. Czekamy też na Państwa pomysły, piszcie o tym co Was nurtuje na adres: rada.rodzicowsp50@gmail.com

Składka na rok 2023/2024

W bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców ustaliła, że wykonanie zaplanowanych inicjatyw, będzie możliwe jeżeli dobrowolna i solidarna składka będzie wynosiła:

 • pierwsze dziecko uczące się w SP 50 – 75 zł
 • drugie dziecko i każde kolejne uczące się w SP 50  – 35 zł
 
Płatność do 30 listopada 2023 r.
 

UWAGA!!!
Klasy, które do 30.11.2023 roku dokonają 100% dobrowolnych wpłat na fundusz Rady Rodziców,otrzymają zwrot 20 % wpłaconej kwoty. Będą ją mogły wykorzystać na cele klasowe.

KONTO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50
z Oddziałami Integracyjnymi
Świętej Jadwigi Królowej Polski
ul. Pułaskiego 96
15-338 Białystok 

(w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza)

Podlasko – Mazurski Bank Spółdzielczy
w Zabłudowie:

Numer konta: 18 8099 0004 0018 0091 3000 0010

Wszystkie środki  w 100% przeznaczane są na rzecz dzieci w ramach działalności statutowej Rady Rodziców.

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 • Przewodniczący RR Beata Iwona Świniarska – klasa 7
 • Zastępca przewodniczącego RR Joanna Ratajek – klasa 1
 • Skarbnik RR Elwira Brzezińska – klasa 6
 • Członek prezydium RR Marta Zubrycka – klasa 0
 • Członek prezydium RR Iwona Jarmocik – 4-5 latki
 • Członek prezydium RR Ewa Dudzińska – 5-6 latki
 • Członek prezydium RR Ewa Dudzińska 4-5 latki
 • Członek prezydium RR Katarzyna Sokolik – klasa 2
 • Członek prezydium RR Ewa Kraszewska – klasa 3
 • Członek prezydium RR Karol Kulesza – klasa 4
 • Członek prezydium RR Monika Drozd – klasa 5
 • Sekretarz  RR Marcin Czarnocki – klasa 8

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Aneta Gudel 5B
 • Piotr Żłobikowski 8C
 • Dorota Dziemianowicz 2F

KOMISJA DOKUMENTOWA:

 • Ewa Ostrokołowicz 2A
 • Wioletta Burzyńska 2D

Kontakt z Radą Rodziców

Podsumowanie roku 2022/2023

DZIĘKI WPŁATOM RODZICÓW UCZNIÓW SP50 - RADA RODZICÓW SFINANSOWAŁA:

 • Remont stołówki szkolnej (koszt 50/50 Szkoła/Rada Rodziców)
 • Nowe kasetony sufitowe do stołówki
 • Nowe rolety okienne zakup plus montaż
 • Zakup świetlówek do całej szkoły (finansowane przez szkołę) plus montaż (wykonany przez Rodziców)
 • Lustra w łazienkach dziewcząt
 • Zakup kolorowych siedzisk
 • Piłki do gry w siatkówkę i pompkę
 • 27 konkursów szkolnych, nagrody dla 470 uczniów naszej szkoły
 • Zakup 17 komputerów do sali informatycznej. Zakup dofinansowany przez Radę Rodziców wspólnie ze Szkołą.
 • Wymiana pisaku na placu zabaw przy szkole – 25 ton
 • Zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego – 838 sztuk
 • Szafki przy stołówce
 • Zestawy Kart Grabowskiego do klas 1-3

My Rodzice mamy DOBRĄ

RADĘ 🙂

Rada Rodziców jest organem, którego celem jest reprezentowanie rodziców wszystkich uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, przy bieżącej współpracy z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną.
Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym „sponsorem” tych inicjatyw jesteście Państwo Wy – Rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

Szanowni Państwo przypominamy o wpłatach, które pozwolą na stałe polepszyć warunki nauki i spędzania czasu przez nasze dzieci w szkole i na jej terenie.
Możemy jako Rada Rodziców również służyć swoim doradztwem, pomocą na wszelkich szczeblach działalności szkoły, pomagać w realizacji imprez, spotkań, festynów itp.
Chcemy, aby dzieci chętnie przychodziły i spędzały miło czas w szkole, i aby kojarzyła się im nie tylko z nauką i obowiązkami, ale również z czasem zabaw, zawodów sportowych itp.

Składka na rok 2023/2024

W celu wsparcia naszej działalności i pomocy finansowej dla szkoły prosimy o darowizny wedle ustalonych składek na rok 2023/2024:

 • pierwsze dziecko uczące się w SP 50 – 75 zł
 • drugie dziecko i każde kolejne uczące się w SP 50  – 35 zł
 
Płatność do 30 listopada 2023 r.
 

Decyzję o kierunkach przeznaczania zebranych środków będzie podejmowała Rada Rodziców czyli przedstawiciele klas.

KONTO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50
z Oddziałami Integracyjnymi
Świętej Jadwigi Królowej Polski
ul. Pułaskiego 96
15-338 Białystok 

(w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza)

Podlasko – Mazurski Bank Spółdzielczy
w Zabłudowie:

Numer konta: 18 8099 0004 0018 0091 3000 0010

Wszystkie środki  w 100% przeznaczane są na rzecz dzieci w ramach działalności statutowej Rady Rodziców.