RODZICE

RADA
RODZICÓW

Działamy razem

!!!

Działamy razem

!!!

Szanowni Rodzice

Rada Rodziców jest organem, którego celem jest reprezentowanie rodziców wszystkich uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, przy bieżącej współpracy z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną.
Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym „sponsorem” tych inicjatyw jesteście Państwo Wy – Rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

Szanowni Państwo przypominamy o wpłatach, które pozwolą na stałe polepszyć warunki nauki i spędzania czasu przez nasze dzieci w szkole i na jej terenie.
Możemy jako Rada Rodziców również służyć swoim doradztwem, pomocą na wszelkich szczeblach działalności szkoły, pomagać w realizacji imprez, spotkań, festynów itp.
Chcemy, aby dzieci chętnie przychodziły i spędzały miło czas w szkole, i aby kojarzyła się im nie tylko z nauką i obowiązkami, ale również z czasem zabaw, zawodów sportowych itp.

Składka na rok 2021/2022

W celu wsparcia naszej działalności i pomocy finansowej dla szkoły prosimy o darowizny wedle ustalonych składek na rok 2021/2022:

 • pierwsze dziecko uczące się w SP 50 – 60 zł
 • drugie dziecko uczące się w SP 50 – 30 zł
 • trzecie i każde kolejne uczące się w SP 50 – 30 zł
 
Płatność do 30 listopada 2021 r.
 

Decyzję o kierunkach przeznaczania zebranych środków będzie podejmowała Rada Rodziców czyli przedstawiciele klas.

KONTO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50
z Oddziałami Integracyjnymi
Świętej Jadwigi Królowej Polski
ul. Pułaskiego 96
15-338 Białystok 

(w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza)

Podlasko – Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie:

Numer konta: 18 8099 0004 0018 0091 3000 0010

Wszystkie środki  w 100% przeznaczane są na rzecz dzieci w ramach działalności statutowej Rady Rodziców.

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 • Przewodniczący RR Jerzy Dudel 5E
 • Zastępca przewodniczącego RR Artur Szymak 7J
 • Skarbnik RR Arkadiusz Borucki 2F
 • Członek prezydium RR Anna Tarasiuk 3-latki
 • Członek prezydium RR Marta Froń Kopczewska 0A
 • Członek prezydium RR Anna Androsiuk 1B
 • Członek prezydium RR Agnieszka Otto 3D
 • Członek prezydium RR Łukasz Stulgis 4E
 • Członek prezydium RR Czarnocki Mariusz 6A
 • Członek prezydium RR Izabela Koleśnik 8C

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Kornelia Kuptel 8E
 • Aneta Gudel 3B
 • Piotr Żłobikowski 6C

KOMISJA DOKUMENTOWA:

 • Agnieszka Zambrzycka 1E
 • Luiza Stypułkowska-Koc 5D

Kontakt z Radą Rodziców

rada.rodzicowsp50@gmail.com