SZKOŁA

SZKOŁA
PODSTAWOWA

Dzieci są

przyszłością

Dzieci są

przyszłością

Informujmy, iż rekrutacja uzupełniająca do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025, trwa od 27 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. do godz. 15.00.

Wszelkie informacje na niniejszy temat umieszczone są na stronie internetowej: https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

Zapisy odbywają się w formie elektronicznej na stronie: https://bialystok.elemento.pl

lub poprzez złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie szkoły.

 

Rodzice składający dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej, nie posiadający profilu zaufanego są zobowiązani wydrukować Wniosek rekrutacyjny i dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 31.05.2024 r.

W terminie 18.06.2024 godz. 15.00 do 20.06.2024 r. godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych spoza obwodu szkoły oraz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, potwierdzają wolę przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia, które jest dostępne w sekretariacie szkoły.

Rodzice posiadający profil zaufany mogą również potwierdzić wolę przyjęcia za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego pod adresem: https://rekrutacje-bialystok.pzo.edu.pl/elemento-public/