NAUKA

PRZEDSZKOLE

Nasze wymarzone

PRZEDSZKOLE

Nasze wymarzone

PRZEDSZKOLE

Prosimy rodziców, których dzieci będą kontynuowały naukę w zerówce lub w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023 o zgłaszanie się w dniach ………

– do pokoju nr 125 (godz. 8.00-12.00)

– do sekretariatu (godz. 12.00-16.00)

w celu wypełnienia oświadczenia w sprawie kontynuacji pobytu (określenie ilości posiłków, czasu pobytu).

Super

PRZEDSZKOLAKI

Super

PRZEDSZKOLAKI