POMOC

PIELĘGNIARKA
SZKOLNA

Miła i pomocna Pani

pielęgniarka

Miła i pomocna Pani

pielęgniarka

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMED-SCHOL” Danuta Szotko informuje, że w Państwa Szkole od dnia 01-09-2020 r. obowiązywał będzie poniższy harmonogram pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej:

 
Poniedziałek – piątek: 7.30-15.05
Telefon do gabinetu pielęgniarki w szkole SP50: 85 74 89 050
 
Opiekę będzie sprawowała pielęgniarka szkolna mgr Ewa Trykozko
 
W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.
 
Z poważaniem
mgr Danuta Szotko
 
 
Kierownik NZOZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMED-SCHOL” Danuta Szotko
ul. H. Sienkiewicza 53, 15-002 Białystok
tel. / faks: 85 664 24 07