LOGOPEDA

LOGOPEDA
SZKOLNY

Relacja i komunikacja

warto

Relacja i komunikacja

warto

Izabela Dębczyńska

Logopedia to dla mnie nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. Jako neurologopeda zajmuję się typowymi wadami artykulacyjnymi, ale też pracuję z dziećmi z trudnościami w komunikacji o podłożu neurologicznym. Aby jak najskuteczniej pomagać osobom, które wymagają terapii mowy, wykorzystuję zarówno wiedzę zdobytą w trakcie studiów i szkoleń, wieloletnią praktykę zawodową, jak i nowoczesne rozwiązania technologiczne stworzone specjalnie na potrzeby logopedii.

Za osiągnięcia zawodowe otrzymałam m.in.:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2015)
 • Medal Srebrny za Długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (2013)
 • Nagrodę II stopnia Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (2003),
 • Nagrodę specjalną Podlaskiego Kuratora Oświaty (2002),
 • Odznakę Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem za pracę charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych (2002),
 • Dyplom uznania za upowszechnianie wychowania i nauczania integracyjnego oraz propagowanie idei integracji w województwie podlaskim przyznany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty (2001).

 

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzone są indywidualnie lub w grupach 2-3-osobowych. Szkolny gabinet jest świetnie wyposażony w nowoczesne pomoce i programy przeznaczone do terapii logopedycznej.

Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem sukcesów szkolnych dziecka. Dobra pamięć słuchowa, wykształcony słuch fonematyczny, umiejętność analizy i syntezy oraz właściwa artykulacja sprawiają, że  nauka czytania i pisania jest łatwiejsza. Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania rozmowy to podstawa  kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi.

Z badań naukowych wynika, że zaburzenia rozwoju mowy wśród dzieci rozpoczynających naukę są zjawiskiem częstym, a towarzyszą temu niepowodzenia szkolne. Potwierdzają to moje wieloletnie obserwacje.

 

Psycholog Ewelina Świrydziuk Logopeda Izabela Dębczyńska

Szansą na zniwelowanie lub znaczne zmniejszenie problemów zaburzeń mowy jest szybkie podjęcie odpowiedniej terapii.

Przyjęcie dziecka na terapię poprzedza diagnozowanie logopedyczne w oparciu o analizę dokumentacji, wywiady z rodzicami i wychowawcami, szczegółowe testy oraz obserwacje. Logopeda ustala główne kierunki terapii i planuje indywidualny program  terapii zawierający najczęściej:

 • korygowanie wadliwej wymowy głosek,
 • ćwiczenia percepcji słuchowej,
 • rozwijanie pamięci słuchowej (świeżej, trwałej, mechanicznej, logicznej),
 • ćwiczenia kształtujące umiejętność budowania zdań i dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie myślenia – szukanie i nazywanie podobieństw i różnic, przyczyn i skutków, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie pojęć,
 • ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe,
 • kształtowanie zainteresowań i ciekawości poznawczej.

neurologopeda 

Izabela Dębczyńska 

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8:00 - 14:308:30 - 14:3010:00 - 15:008:00 - 14:008:00 - 11:00

serdecznie zapraszam 🙂

Zwykle konieczne jest utrwalanie zdobytych umiejętności pod czujnym okiem rodzica, dlatego zachęcamy do kontaktów i udziału w zajęciach.

Indywidualne konsultacje środy godz. 14.30 – 15.00.

Wizyty umawiamy telefonicznie  85 74 89 047