SZKOŁA

PLAN
LEKCJI

Rok szkolny

2022/2023

Rok szkolny

2022/2023

ROZKŁAD ZAJĘĆ UCZNIÓW

Obowiązuje od dnia 19.09.2023 r.

ROZKŁAD ZAJĘĆ NAUCZYCIELI

Obowiązuje od dnia 19.09.2023 r.