ZABAWA

WYCHOWAWCA
PODWÓRKOWY

Z nami odkrywaj świat i

siebie

Z nami odkrywaj świat i

siebie

Celem Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy” jest przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zapobieganie społecznie nieakceptowanym zachowaniom dzieci i młodzieży poprzez organizowanie im czasu wolnego oraz rozwijanie ich zainteresowań. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 6 do 18 roku życia, mieszkających na białostockich osiedlach. Wychowawcy Podwórkowi proponują ciekawe formy spędzania czasu wolnego tj. zajęcia rekreacyjne, sportowe, gry zespołowe, zajęcia plastyczne, artystyczne, wyjścia do kina, na wycieczki, itp. oraz oferują pomoc w rozwiązywaniu doraźnych trudności i problemów dzieci.
Zajęcia są nieodpłatne.

Więcej informacji dotyczących programu oraz harmonogram zajęć znajduje się na stronie: http://wychowawcapodworkowy.pl/

Aktualny grafik zajęć na dany miesiąc oraz dane kontaktowe do Wychowawców Podwórkowych prowadzących zajęcia w Szkole Podstawowej nr 50 jest wywieszany na drzwiach przy głównym wejściu do szkoły oraz na tablicach przy świetlicach szkolnych.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna A. Kurowska

Koordynator Dokumentacji i Współpracy
Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy”