Warsztaty pt. ,,Uczeń ze spektrum autyzmu”

Dnia 24.04.2024 r. uczniowie kl. 6 A oraz uczniowie klas II i III uczęszczający na zajęcia TUS wzięli udział w warsztatach pt. ,,Uczeń ze spektrum autyzmu. Te same zmysły, inne odczucia”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez panie: Ewę Frankowską i Iwonę Górską. Warsztaty przeprowadziły terapeutki z Ośrodka Szkolno – Terapeutyczno – Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spekterum Autyzmu sąsiadującego z naszą szkołą, panie: Elżbieta Andraka i Kamila Gołębiewska.

Uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu, poznać ich zachowania, trudności, ograniczenia, ale też potrzeby i uzdolnienia. Mogli poznać w jaki sposób widzi rzeczywistość osoba ze spektrum autyzmu oraz jak jej zmysły odbierają bodźce z otoczenia. Doświadczyli takiej pracy zmysłów, biorąc udział w kilku ćwiczeniach, np. z zakrytymi oczami oraz w grubych, zimowych rękawicach nawlekali guziki na sznurek; z zamkniętymi oczami mieli określić, jaki zapach wąchali. Były to niezwykle ciekawe i pouczające warsztaty.