PLACÓWKI

INSTYTUCJE
ZAJMUJĄCE SIĘ
DZIECKIEM I RODZINĄ

Asystenci

WSPARCIA

Asystenci

wsparcia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
ul. Malmeda 8
15-440 Białystok
Telefon: 85 732 20 52
Telefon: 85 678 31 00
PORADNIA RODZINNA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI
ul. Liniarskiego 1a
15-420 Białystok
Telefon: 85 742 40 54
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
ul. Storczykowa 5
15-644 Białystok
Telefon: 85 663 56 76
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE -
ZESPÓŁ POMOCY DZIECKU I RODZINIE
ul. Orla 2
15-950 Białystok
Telefon: 85 741 68 46
Telefon: 85 732 56 88
URZĄD WOJEWÓDZKI.
PEŁNOMOCNIK WOJEWODY DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I UZALEŻNIEŃ
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
Telefon: 85 743 95 38
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE "DROGA"
ul. Proletariacka 21
15-100 Białystok
Telefon: 85 652 47 17
Caritas Archidiecezji Białostockiej

Białystok,
ul. Warszawska 2

Telefon: 85 651 90 08
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

15-301 Białystok.
ul. Mazowiecka 35

Telefon: 85 742 34 34
Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „Eureka”

15-307 Białystok,
ul. Wesoła 17/1

Telefon: 85 742 27 88
Telefon: 533 544 633

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna

15-814 Białystok
ul. Berlinga 8

Telefon: 85 651 65 64
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej

15-420 Białystok
ul. Św. Mikołaja 5 lok. 1

Telefon: 85 742 65 00
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Zaburzeniami Emocjonalnymi

15-214 Białystok
ul. Mickiewicza 31/2

Telefon: 85 732 86 66
Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „ETAP”

15-464 Białystok
ul. Włókiennicza 7

Telefon: 85 744 52 24
Studencka Poradnia Prawna Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

15-213 Białystok,
ul. Mickiewicza 1, pokój 119

Telefon: 85 745 71 94