ROZWÓJ

PRZEDSZKOLE
WITA

Troskliwa przyszłość

dzieci

Troskliwa przyszłość

dzieci

Oddział „0” – oddział integracyjny dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

Informujmy, iż rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2022/2023, rozpoczyna się od  30 maja 2022 r. i  będzie trwała do 06 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. Wszelkie informacje na niniejszy temat umieszczone są na stronie internetowej:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

 

Zapisy odbywają się w formie elektronicznej na stronie:     https://bialystok.formico.pl

 

W terminie 30.05.2022 godz.15.00 do 06.06.2022 r. godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego, potwierdzają wolę przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia, które będzie dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja.

 

Rodzice składający dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej, nie posiadający profilu zaufanego są zobowiązani wydrukować Wniosek rekrutacyjny i dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 06.06.2022 r.