ROZWÓJ

PRZEDSZKOLE
WITA

Troskliwa przyszłość

dzieci

Troskliwa przyszłość

dzieci

Informujmy, iż rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2022/2023, rozpocznie się 24 lutego 2022 r. i  będzie trwała do 10 marca 2022 rdo godz. 15.00. Wszelkie informacje na niniejszy temat umieszczone są na stronie internetowej:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

Oddziały przedszkolne i oddziały „0”:

Zapisy odbywają się w formie elektronicznej na stronie:     https://bialystok.formico.pl

 

W terminie 29.03.2022 godz.15.00 do 01.04.2022 r. godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego, potwierdzają wolę przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia, które będzie dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja.

 

Załączniki do Wniosków rekrutacyjnych do oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej będą dostępne od dnia 24.02.2022 r.

 

Rodzice składający dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej, nie posiadający profilu zaufanego są zobowiązani wydrukować Wniosek rekrutacyjny i dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 10.03.2022 r.

 

Wnioski rekrutacyjne oraz załączniki można pobrać w holu wejściowym Szkoły.

Wypełnione wnioski rekrutacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja do oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej/oddziału sportowego/świetlicy”* i wrzucić do urny wystawionej w holu wejściowym Szkoły.

*niepotrzebne skreślić