DBAMY

ZAJĘCIE
TERAPEUTYCZNE

Zajęcia

terapeutyczne

Zajęcia terapeutyczne odgrywają istotną rolę w kontekście wspierania dzieci w rozwoju. Obserwacje wszelkich nieprawidłowości na wczesnym etapie dają szansę na możliwość zapobiegania głębszym zaburzeniom i utrwalaniu złych nawyków. Terapia pedagogiczna jest istotna z uwagi na funkcjonowanie dziecka zarówno w sferze poznawczej, jak również emocjonalno – społecznej, dlatego prowadzone są  w naszej szkole liczne zajęcia terapeutyczne sprzyjające harmonijnemu rozwojowi uczniów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i trudnościom naszych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w naszej szkole realizowane są zajęcia specjalistyczne, w skład których wchodzą: zajęcia z psychologiem, logopedą, zajęcia z pedagogiem, rewalidacyjne, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Zajęcia te realizowane są w formie indywidualnej i grupowej, mają charakter terapeutyczny, korekcyjny, usprawniający i wspomagający. Prowadzą je wykwalifikowani specjaliści i nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, dysponujący szerokim i bogatym repertuarem metod, technik pracy i oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych oraz wychowawczych. Dobierane indywidualnie pod kątem potrzeb każdego ucznia mają na celu usprawnianie zaburzonych obszarów funkcjonowania, niwelowanie deficytów rozwojowych oraz rozwijanie i umacnianie nabytych już umiejętności.