ERASMUS

PROJEKTY
ERASMUS

W naszej szkole

Pokaż swoje

możliwości

W SP50 korzystamy z międzynarodowej współpracy edukacyjnej. Poszerzamy wiedzę poznając inne kraje.

ERASMUS+

KA101

Mobilność kadry edukacji szkolnej pt. „Zaangażuj się – dokonaj zmiany! Wykorzystanie nowych technologii i nieformalnych metod nauczania jako szansa dla wzmocnienia edukacji włączającej w szkole podstawowej”

My Heritage is My Treasure

Celem projektu jest poznanie kultury i tradycji krajów partnerskich, dziedzictwa kulturowego, rozwój kompetencji językowych oraz kluczowych TIK uczestników projektu.

Positive Discipline in European Schools

Zmiana mentalności w radzeniu sobie z problemami dyscyplinarnymi w szkołach i rodzinach. Chcielibyśmy budować relacje w klasach w duchu Pozytywnej Dyscypliny, poprzez wzmacnianie więzi oraz przynależności, a także naukę umiejętności życiowych.