GRATULACJE

SUKCESY
SPORTOWE

Świętowania nadszedł

Czas

Świętowania nadszedł

Czas

Jesteśmy ogromnie z Was dumni i z całego serca gratulujemy Waszych osobistych osiągnięć. 

ZA SUKCESEM KAŻDEJ SZKOŁY
STOJĄ JEJ UCZNIOWIE.

brawo

W Sp 50 umożliwiliśmy uczniom realizację ścieżek sportowych skrojonych na miarę i zgodnych z ich potrzebami, dających im możliwość ciągłego odkrywania i rozwoju swoich mocnych stron, zainteresowań osobistych i pasji.

Pragniemy podziękować również nauczycielom, którzy wytrwale pracują z uczniami, pomagając im urzeczywistniać ich sportowe ambicje.

Media społecznościowe o

Sukcesy sportowe 2022/2023