APLIKUJ

OFERTY
PRACY

Aplikuj już

teraz

Aplikuj już

teraz

Klauzule

Wypełnienie klauzul jest niezbędne w prawidłowym procesie rekrutacji, w związku z wymogami RODO. Klauzule powinny być własnoręczne podpisane i dołączane do składanych/przesyłanych dokumentów rekrutacyjnych.

Nauczyciel języka polskiego

Nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami - klasa VI

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami - oddział 0

Nauczyciel wychowania przedszkolnego