Druga wizyta szkoleniowa liderów szkół partnerskich w Bułgarii

15-18.04.2024r.

training

visit

W dniach 15-18.04.2024 r. odbyła się druga wizyta szkoleniowa liderów szkół partnerskich w Bułgarii!

Tym razem spotkanie robocze projektu Erasmus+ „Positive Discipline in European Schools” odbyło się u naszych partnerów w Bułgarii.

W trakcie wizyty zdobyliśmy wiedzę i umiejętności z zakresu Pozytywnej Dyscypliny, która skupia się na zastosowaniu metod i technik opartych na zrozumieniu, empatii i współpracy.

Podczas pobytu w szkole 107 Primary school „Khan Krum” mieliśmy okazję, aby zwiedzić korytarze szkoły oraz poszczególne sale lekcyjne. Uczestniczyliśmy w lekcji pokazowej przygotowanej przez trenerów.

W trakcie wizyty odbyły się również warsztaty w zakresie programu nauczania (PSLL) z elementami Pozytywnej Dyscypliny. Zostały omówione dotychczasowe działania oraz zaplanowano kalendarz zadań na najbliższe miesiące.

Oprócz tego, była to świetna okazja do poznania kultury Bułgarii.

Był to czas niezwykle intensywny i pracowity dla nauczycieli z naszej szkoły.

Fotorelacja z wyjazdu