OFERTA BIAŁOSTOCKICH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH SKIEROWANA DO DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z UKRAINY

ЦЕЛЬОВА ПРОПОЗИЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ОДІНИЦІВ БЯЛИСТОКА ДЛЯ ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ ТА ДОРОСЛИХ З УКРАЇНИ ​
i
OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH (PPP 1 i PPP 2) WSPARCIE DLA DZIECI Z UKRAINY I ICH RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

ПРОПОЗИЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ (ППР1 та ППП2) ПІДТРИМКА ДІТЕЙ З УКРАЇНИ ТА ЇХ БАТЬКІВ (ОПІКІВ)
ii
ZAPLANOWANE DZIAŁANIA DORADCÓW I KONSULTANTÓW MODM W ZWIĄZKU Z NAPŁYWEM EMIGRANTÓW Z UKRAINY

ПЛАНОВА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДНИКІВ ТА КОНСУЛЬТАНТІВ MODM У ВІДНОСИНАХ З НАПЛИВОМ ЕМІГРАНТІВ З УКРАЇНИ
iii
OGÓLNOUKRAIŃSKI HARMONOGRAM

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РОЗКЛАД
IV