WIEDZA

EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY

Daj z siebie wszystko

! :)​

Daj z siebie wszystko

! :)​

Drodzy Ósmoklasiści

Jesteśmy ogromnie z Was dumni i z całego serca gratulujemy Waszych osobistych osiągnięć oraz wytrwałości w nauce przez 8 lat. Wykazaliście wielką niezłomność i determinację. 

Życzymy Wam – naszym Absolwentom SP50, wszystkiego najlepszego w przyszłości. 

Chcemy także rozszerzyć nasze podziękowania i gratulacje na nauczycieli, rodziców i całą społeczność szkolną, która sprawiła, że ten efekt był możliwy.

DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY POZOSTAŁO:

Dni
Godziny
Minuty

Termin główny
1. język polski – 23.05.2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 24.05.2023 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 25.05.2023 r. (czwartek) – godz. 9:00 

Termin dodatkowy
1. język polski – 12.06.2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 13.06.2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 14.06.2023 r. (środa) – godz. 9:00 

CZAS TRWANIA EGZAMINU Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

  • język polski – 120 minut (w przypadku przedłużenia – 180 minut)
  • matematyka – 100 minut (w przypadku przedłużenia – 150 minut)
  • język obcy nowożytny – 90 minut (w przypadku przedłużenia – 135 minut) 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 03.07.2023 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – do 06.07.2023 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji – 06.07.2023 r. 

WAŻNE TERMINY
– do 30.09.2022 r. – złożenie przez rodziców deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;
– do 17.10.2022 r. – przedłożenie przez rodziców dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
– do 24.11.2022 r. – złożenie przez rodziców oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o przyznanych dostosowaniach.

Szczegółowe informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023:

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są: 

  1. Informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 
  2. Przykładowe arkusze egzaminacyjne 
  3. Zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych 
  4. Arkusze egzaminu próbnego 

Arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019– 2022

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 

https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1339&Itemid=134

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Próbne egzaminy w klasach ósmych odbędą się:

  • Język polski – 07.03.2023 r. (wtorek)
  • Matematyka – 08.03.2023 r. (środa)
  • Język obcy – 09.03.2023 r. (czwartek)

Uczniowie z dostosowaniem (wydłużony czas) egzamin rozpoczynają we wtorek o godz. 7.45 w środę i czwartek o godz. 8.00. Ósmoklasiści bez dostosowań  o godz. 8.30 (we wszystkie 3 dni).

W tych dniach klasy IV-VII mają zmieniony plan lekcji – rozpoczynają zajęcia od 4 godz. lekcyjnej 10.45 (przepadają pierwsze lekcje), natomiast kl. VIII po egzaminie kontynuują zajęcia wg planu. Klasy I-III w tych dniach uczą się wg swoich planów (bez zmian).

Uczniowie klas VIII przychodzą do szkoły na 10 minut przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu, spotykają się pod wyznaczonymi salami. Na egzamin przynoszą legitymację szkolną, długopis lub pióro piszące na czarno, na matematykę – linijkę, nie mogą mieć przy sobie telefonów komórkowych, kalkulatorów itp. Egzamin z j. polskiego trwa  120 minut (wydłużony – 180 min), z matematyki 100 min (wydłużony – 150), z języka obcego trwa 90 minut (wydłużony –  135). Po próbnym egzaminie uczniowie kl. VIII kontynuują lekcje wg planu.