dołącz

REKRUTACJA
ZAPRASZAMY

Zintegrowani

Naukowo

Zintegrowani

Naukowo

REKRUTACJA

rok szkolny 2023/2024

Informujmy, iż rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2023/2024, rozpocznie się 27 lutego 2023 r. i będzie trwała do 10 marca 2023 rdo godz. 15.00.  

Zasady rekrutacji, terminy oraz wszelkie inne informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej: 

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/