ENTUZJAZM

SAMORZĄD
UCZNIOWSKI

Tu są pozytywni i fajni

ludzie

Tu są pozytywni i fajni

ludzie

Dnia 28.09.2022 r. po dwutygodniowej kampanii wyborczej odbyły się w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Wzięło w nich udział 560 uczniów z klas IV – VIII. Oddano 510 głosów ważnych oraz 50 nieważnych.

Wyniki głosowania:     

Nową Przewodniczącą SU została Natalia Maciejczuk z klasy 7c, a Zastępczynią Przewodniczącej – Aleksandra Madejska z klasy 8d 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności uczniowskiej naszej szkoły!

Opiekunki SU:
Emilia Fadejew i Małgorzata Ostrowska

 

Dnia 12.10.2022 r. odbyło się zebranie Rady Samorządów Klasowych, podczas którego dokonano wyboru Skarbnika/Sekretarza Samorządu Uczniowskiego.

Na to stanowisko został wybrany w tajnym, bezpośrednim i większościowym głosowaniu Wojciech Jabłonowski
z klasy 6e.
Gratulujemy!
Opiekunki SU:
Emilia Fadejew oraz Małgorzata Ostrowska

#edu

AKCJA

#edu

AKCJA