ENTUZJAZM

SAMORZĄD
UCZNIOWSKI

Tu są pozytywni i fajni

ludzie

Tu są pozytywni i fajni

ludzie

Dnia 29.09.2021 r. odbyły się w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Wzięło w nich udział 569 uczniów z klas IV – VIII.

Oddano 560 głosów ważnych oraz 9 nieważnych.

Wyniki głosowania:

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności uczniowskiej naszej szkoły!

Opiekunki SU:
Emilia Fadejew i Małgorzata Ostrowska

 

Dnia 27.10.2021 r. odbyło się zebranie Rady Samorządów Klasowych, podczas którego dokonano wyboru Skarbnika oraz Sekretarza Samorządu Uczniowskiego.

Na te stanowiska zostali wybrani w tajnym, bezpośrednim i większościowym głosowaniu następujący uczniowie.
 
 
Gratulujemy!
Opiekunki SU:
Emilia Fadejew oraz Małgorzata Ostrowska

#edu

AKCJA

#edu

AKCJA