ŚWIETLICA

ŚWIETLICA
SZKOŁY

Tu rządzi dobra

zabawa

Tu rządzi dobra

ZABAWA

ŚWIETLICA

Wesoła gromadka Kubusia Puchatka

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku obejmuje swą opieką dzieci z klas I – III.

Świetlica szkolna zapewnia:

 • Stałą opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej od 6.45 do 17.00
 • Zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, origami)
 • Gry i zabawy w sali, na bieżni sportowej, jak i na świeżym powietrzu
 • Pomoc przy odrabianiu lekcji
 • Zabawy taneczne
 • Konkursy plastyczne, muzyczne, recytatorskie, matematyczne, sportowe
 • Imprezy okolicznościowe

 

Świetlica wspierana jest z funduszy Rady Rodziców. Za zgromadzone środki kupujemy pomoce dydaktyczne do zajęć, gry stolikowe, sprzęt sportowy, nagrody, itp.

Koordynator pracy świetlicy
mgr Magdalena Syguła – Iwaniuk

Do zadań świetlicy szkolnej należy:

 • Zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po lekcjach
 • Tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów
 • Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
 • Wspieranie uczniów w rozwijaniu pasji i zainteresowań
 • Stwarzanie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku
 • Dbanie o bezpieczeństwo uczniów oraz ich dobre samopoczucie poprzez stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery
 • Wyrabianie nawyków kultury osobistej
 • Rozwijanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie
 • Kształtowanie postaw społecznych i zdrowotnych

Świetlica szkolna jest miejscem odpoczynku, zabawy, nauki oraz rozwoju zainteresowań dzieci. Wychowankowie świetlicy uczestniczą w różnorodnych zajęciach rozwijających umiejętności plastyczne, muzyczne, matematyczne, czytelnicze. Koła zainteresowań funkcjonują każdego dnia. Zajęcia są dobrowolne. Liczą się chęci. Zdolności są wskazane, lecz nie warunkują uczestnictwa

dbamy o

dobre samopoczucie

Tradycją naszej świetlicy jest organizowanie jesienią i wiosną spotkań integracyjnych z udziałem uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Nr 11 w Białymstoku oraz imprez promujących szkołę w środowisku lokalnym przez pryzmat świetlicy z udziałem dzieci sześcioletnich z Samorządowego Przedszkola Nr 32 i Nr 64. Cykliczne spotkania noszą nazwę „Warto być razem”.

Dbamy także o wzmacnianie więzi z rodzinami wychowanków. Zimą organizujemy spotkanie
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Z okazji Dnia Rodziny, w maju, do wspólnej zabawy zapraszamy rodziców i młodsze rodzeństwo. Jest miło i zabawnie.

Wychowankowie świetlicy biorą udział w licznych konkursach wewnątrzszkolnych oraz organizowanych przez inne placówki na terenie miasta Białegostoku oraz Polski. Zdobywają nagrody
i wyróżnienia.

Organizujemy imprezy i uroczystości okolicznościowe, takie jak: otrzęsiny pierwszaków, mikołajki, Dzień Uśmiechu, Dzień Życzliwości, bal marchewkowy, bal jarzynowo – owocowy, bal karnawałowy, walentynki, Dzień Dziecka. Zawsze jest mnóstwo radości i satysfakcji ze wspólnej zabawy.

Koordynator pracy świetlicy
mgr Magdalena Syguła – Iwaniuk

Szanowni rodzice, uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2024r. rozpoczynamy nabór do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy będą przyjmowane przez nauczycieli świetlicy, do 22 kwietnia 2024 r. Aktualny wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy dostępny jest na stronie internetowej naszej szkoły.

Regulamin świetlicy PDF

Regulamin świetlicy w okresie pandemii COVID-19 PDF

Procedura funkcjonowania świetlicy PDF

Listę uczniów przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja uzupełniająca – lista dzieci przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2024/2025 

Tak spędziliśmy dzień

Galeria

Tak spędziliśmy dzień

Galeria