ENERGIA

PROJEKTY
SZKOŁY

Pokaż swoje

możliwości

Pokaż swoje

możliwości

 • „Coś na ławce” kliknij tutaj>>
 • „English and French Through Songs” Innowacja Pedagogiczna dla klasy 2e w roku szkolnym 2021/2022
 • „Uczeń, czyli genialny nauczyciel” – innowacja autorstwa Justyny Zaryczańskiej i Magdaleny Zaryczańskiej realizowana na lekcjach języka polskiego w klasach 7 przez panią Małgorzatę Ostrowską
 • Interaktywne karty pracy Wizer.me – innowacja metodyczna dla uczniów klas 7 realizowana przez panią Małgorzatę Ostrowską
 • Innowacja metodyczna „Czytam i rozumiem – metoda Antares”
  Opis innowacji kliknij tutaj>>
  Zestaw 17 ćwiczeń: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (kliknij odpowiednio numer ćwiczenia)
  Sprawozdanie kliknij tutaj>>
 • „Nie pal przy mnie proszę” kliknij tutaj>>
 • „Dobre maniery mamy, bo savoir – vivre znamy” – sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej 
 • „Przygoda ze sztuką” – innowacja pedagogiczna kliknij tutaj
 • „Czytam z klsą lekturki spod chmurki” – EDYCJA II EKOlogiczna kliknij tutaj>>
 • „Zdrowo i sportowo” Kids &Sport kliknij tutaj>>  Certyfikat kliknij tutaj>>
 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” – realizują grupy 0A i 0B, klasa 7i i 7j pod kierunkiem pań Marta Gogiel-Auchimik, Joanna Lipska-Hościło, Małgorzata Owczarczyk, Alina Choruża, Małgorzata Ostrowska, Emilia Renata Fadejew

SP50 Erasmus+ KA101

SP50 było koordynatorem międzynarodowego projektu Erasmus+ KA101 – Mobilność kadry edukacji szkolnej pt. „Zaangażuj się – dokonaj zmiany! Wykorzystanie nowych technologii i nieformalnych metod nauczania jako szansa dla wzmocnienia edukacji włączającej w szkole podstawowej” Get Involved – Make a Change! nr: 2020-1-PL01-KA101-078246

Cel projektu

Celem projektu było wspieranie rozwoju zawodowego pracowników szkoły poprzez umożliwienie im udziału w szkoleniach metodycznych (6 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu „Web Solutions for the Classroom” w Hiszpanii oraz 7 w kursie „Special needs: the challenge of inclusion” w Portugalii. Kadra naszej szkoły miało możliwość obserwacji pracy placówek edukacyjnych w ramach job-shadowing w Niemczech.

Instytucje partnerskie:

 • Schule am Pappelhof – Niemcy,
 • EUROPASS SRL – Włochy,
 • CREF – Centro de Recursos Educativos e Formação – Portugalia.

Okres realizacji: 01/09/2020 – 28/02/2022
Wartość dofinansowania: 30499 €

Projekt umożliwił poznanie:

 • zasad współpracy nauczycieli w Europie, w tym współpracy z rodzicami,
 • innych rozwiązań organizacyjnych, w tym sposobów zarządzania i planów pracy stosowanych w innych placówkach edukacyjnych w Europie,
 • metod pracy z uczniem zdolnym oraz słabym, a w konsekwencji lepszą indywidualizację pracy w naszej placówce,
 • metod pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
 • specyfiki kształcenia na różnych poziomach, rozumienia wzajemnych potrzeb nauczycieli i ich priorytetów.

 

Koordynatorką projektu jest pani Barbara Jaworska.

eTwinning to europejska współpraca szkół i przedszkoli, realizowana za pomocą technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w ramach projektów edukacyjnych. Realizując projekty w ramach akcji eTwinning dają Państwo Swoim uczniom możliwość rozwijania umiejętności  komunikacyjnych oraz kompetencji cyfrowych.  Niezwykle ważne jest dziś to, że obok języków  obcych umiejętności informatyczne są przyszłością w rozwoju edukacyjnym dzieci. Oprócz platformy  do realizacji projektów program oferuje nauczycielom bezpłatne warsztaty doskonalenia zawodowego, różnorodne kursy e-learningowe oraz seminaria kontaktowe, podczas których uczestnicy  wymieniają się doświadczeniami z kolegami z innych krajów i znajdują partnerów do współpracy.

 eTwinning  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. został wymieniony w podstawie programowej jako zalecany europejski program edukacyjny do realizacji celów dydaktycznych.

Każdy projekt to nowość, która zachwyca bogactwem doświadczeń, inspiruje i  pozwala na kreatywność nauczyciela i każdego ucznia, zarówno zdolnego jak i ucznia    o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Barbara Jaworowska

Od wielu lat nasza szkoła bierze udział w tej akcji realizując różnorodne projekty.

Projekty zrealizowane:

 • GRAFFITI SUN 4 EVER
 • „So bin ich! – Und wie bist du?”
 • „Schau mal, was da wächst”
 • „Art Weeks- ein Projekt kleiner Künstler aus Białystok, Nowy Sacz , Porto de Mos , Berlin und Mersin „Co kryją słowa?” 
 • „Szczęśliwi czy smutni, pokaż to poprzez sztukę!”
 • „Fun maths”
 • „To be a happy child in a colorful world”

Odznaka Sp50 "Szkoła eTwinning" 2021/2022.

2021/2022

Sp50 jesteśmy wśród liderów

Za naszą realizację projektów nasza szkoła na lata 2021/2022 otrzymała Odznakę " Szkoła eTwinning". Nagrodzone tą odznaką szkoły to liderzy w takich dziedzinach jak Praktyka cyfrowa, Praktyka w zakresie eBzpieczeństwa i innowacyjnego podejścia do nauczania opartego na metodzie projektu:). Mamy nadzieję ,że będzie kontynuacja !!!!

„English for teachers”

Opis i ewaluacja kursu „ENGLISH  FOR  TEACHERS” więcej informacji>> 

Kurs języka angielskiego więcej informacji>> 

RAPORT KOŃCOWY DO DYREKTORA SZKOŁY

Raport<

Szkolenie 'Special Needs-the Challange of Inclusion

W dniach 10-17.10.2021 r. siedmioro nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w drugiej mobilności projektu (K101-Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej) międzynarodowego programu Erasmus+.

więcej informacji<<

Certyfikaty – Special Needs więcej informacji<<

Raport z Mobilności edukacyjnej – Mobilność kadry edukacji szkolnej kliknij w ikonkę obok >>

Kurs ,,Web Solutions for the Classroom" w Barcelonie

W dniach 19-26 września 2021r.sześciu nauczycieli naszej szkoły w ramach międzynarodowego programu Erasmus + (KA101 -Mobilność kadry edukacji szkolnej) wzięło udział w certyfikowanym kursie ,,Web Solutions for the Classroom” w Barcelonie.

więcej informacji<<

Certyfikaty – Web Solutions for the Classroom  więcej informacji<<

Sprawozdanie z kursu „Web solutions for the classroom” w Barcelonie <<kliknij tutaj

Sprawozdanie z job shadowing

Mobilność „job shadowing” realizowałam w dniach 21.-11.2021 – 27.11.2021 w ramach projektu KA1: „Zaangażuj się – dokonaj zmiany! Wykorzystanie nowych technologii i nieformalnych metod nauczania jako szansa dla wzmocnienia edukacji włączającej w szkole podstawowej” i obejmowała pięć dni wizyt w szkole, od poniedziałku do piątku

więcej informacji<<

GALERIA<<

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY, KTÓRE OTRZYMAŁY

KRAJOWĄ ODZNAKĘ JAKOŚCI

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY, KTÓRE OTRZYMAŁY

EUROPEJSKĄ ODZNAKĘ JAKOŚCI