ERASMUS

MY
TREASURE

My Heritage is My

Treasure

Pokaż swoje

możliwości

Od 1 listopada 2022 r.

Realizujemy

projekt partnerski Erasmus+ pt.
“My Heritage is My Treasure” (MyHerit Project)

Grupę partnerską projektu stanowią:

  • COLLEGE ANTOINE COURRIERE – Francja;
  • BAHCESEHIR COLLEGE NILUFER CAMPUS – Turcja;
  • Scoala Gimnaziala Nr. 1 –  Rumunia,
  • Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku.

Celem projektu jest poznanie kultury i tradycji krajów partnerskich, dziedzictwa kulturowego,  rozwój kompetencji językowych oraz kluczowych TIK uczestników projektu. Udział w projekcie daje szansę poznawania własnego dziedzictwa kulturowego oraz dzielenia się nim z naszymi szkołami partnerskimi.

W ramach projektu realizujemy zajęcia dodatkowe, których celem jest  rozwijanie kompetencji kluczowych oraz kreatywności uczestników projektu. Podejmują one tematykę kultury, sztuki, edukacji informatycznej, historii, tolerancji, świadomości obywatelskiej i ekologii.  Skierowane są do uczniów naszej szkoły w wieku 11-14 lat.

W ramach projektu  planowane są również spotkania międzynarodowe uczniów
i nauczycieli szkół partnerskich.

Spotkania projektowe:

1: Turcja – TWORZENIE GIER CYFROWYCH 2D NA TEMAT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – listopad/grudzień 2022.
2: Rumunia –  GRY PUDEŁKOWE O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM – styczeń 2023.
3: Polska – TWORZENIE KLIPU DO PIOSENKI O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM – marzec 2023.
4: Francja – POSZUKIWANIE SKARBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – maj 2023.

Wypełniony formularz (załącznik nr 1 – część A oraz załącznik nr 3) należy złożyć  do sekretariatu szkoły najpóźniej do 7 listopada 2022.

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie. Bliższych informacji udziela Pani Ewa Maria Chociej lub Urszula Marciniak-Bagińska😉

Sprawozdanie z mobilności do Turcji w ramach projektu „My Heritage is My Treasure” realizowanego w ramach programu Erasmus+

Sprawozdanie z mobilności w Rumunii w ramach projektu „My Heritage is My Treasure” realizowanego w ramach programu Erasmus+

Sprawozdanie z wizyty partnerów projektu w Polsce w ramach projektu „My Heritage is My Treasure” realizowanego w ramach programu Erasmus+

THE TRANSNATIONAL PROJECT MEETING OF ERASMUS +
PROJECT IN POLAND

Sprawozdanie z mobilności do Francji w ramach projektu „My Heritage is My Treasure” realizowanego w ramach programu Erasmus+