KA101

ERASMUS
KA101

ERASMUS

KA101

Pokaż swoje

możliwości

SP50 Erasmus+ KA101

SP50 było koordynatorem międzynarodowego projektu Erasmus+ KA101 – Mobilność kadry edukacji szkolnej pt. „Zaangażuj się – dokonaj zmiany! Wykorzystanie nowych technologii i nieformalnych metod nauczania jako szansa dla wzmocnienia edukacji włączającej w szkole podstawowej” Get Involved – Make a Change! nr: 2020-1-PL01-KA101-078246

Cel projektu

Celem projektu było wspieranie rozwoju zawodowego pracowników szkoły poprzez umożliwienie im udziału w szkoleniach metodycznych (6 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu „Web Solutions for the Classroom” w Hiszpanii oraz 7 w kursie „Special needs: the challenge of inclusion” w Portugalii. Kadra naszej szkoły miało możliwość obserwacji pracy placówek edukacyjnych w ramach job-shadowing w Niemczech.

Instytucje partnerskie:

 • Schule am Pappelhof – Niemcy,
 • EUROPASS SRL – Włochy,
 • CREF – Centro de Recursos Educativos e Formação – Portugalia.

Okres realizacji: 01/09/2020 – 28/02/2022
Wartość dofinansowania: 30499 €

Projekt umożliwił poznanie:

 • zasad współpracy nauczycieli w Europie, w tym współpracy z rodzicami,
 • innych rozwiązań organizacyjnych, w tym sposobów zarządzania i planów pracy stosowanych w innych placówkach edukacyjnych w Europie,
 • metod pracy z uczniem zdolnym oraz słabym, a w konsekwencji lepszą indywidualizację pracy w naszej placówce,
 • metod pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
 • specyfiki kształcenia na różnych poziomach, rozumienia wzajemnych potrzeb nauczycieli i ich priorytetów.

 

Koordynatorką projektu jest pani Barbara Jaworska.

eTwinning to europejska współpraca szkół i przedszkoli, realizowana za pomocą technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w ramach projektów edukacyjnych. Realizując projekty w ramach akcji eTwinning dają Państwo Swoim uczniom możliwość rozwijania umiejętności  komunikacyjnych oraz kompetencji cyfrowych.  Niezwykle ważne jest dziś to, że obok języków  obcych umiejętności informatyczne są przyszłością w rozwoju edukacyjnym dzieci. Oprócz platformy  do realizacji projektów program oferuje nauczycielom bezpłatne warsztaty doskonalenia zawodowego, różnorodne kursy e-learningowe oraz seminaria kontaktowe, podczas których uczestnicy  wymieniają się doświadczeniami z kolegami z innych krajów i znajdują partnerów do współpracy.

 eTwinning  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. został wymieniony w podstawie programowej jako zalecany europejski program edukacyjny do realizacji celów dydaktycznych.

Każdy projekt to nowość, która zachwyca bogactwem doświadczeń, inspiruje i  pozwala na kreatywność nauczyciela i każdego ucznia, zarówno zdolnego jak i ucznia    o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Barbara Jaworowska

Od wielu lat nasza szkoła bierze udział w tej akcji realizując różnorodne projekty.

Projekty zrealizowane:

 • GRAFFITI SUN 4 EVER
 • „So bin ich! – Und wie bist du?”
 • „Schau mal, was da wächst”
 • „Art Weeks- ein Projekt kleiner Künstler aus Białystok, Nowy Sacz , Porto de Mos , Berlin und Mersin „Co kryją słowa?” 
 • „Szczęśliwi czy smutni, pokaż to poprzez sztukę!”
 • „Fun maths”
 • „To be a happy child in a colorful world”