ERASMUS

POSITIVE DISCIPLINE IN EUROPEAN SCHOOLS

Programme

key

Pokaż swoje

możliwości

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU REALIZUJEMY PROJEKT:

międzynarodowy projekt edukacyjny Erasmus+ pt. “ Positive Discipline in European Schools” (PD-SCH-EU), nr umowy finansowej: 2023-1-HU01-KA220-SCH-000156486

Grupę partnerską projektu stanowią:

 • Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola – Węgry (kooedynanator projektu),
 • Salesianos do Porto – Colégio – Portugalia,
 • 107 Primary school „Khan Krum” –  Bułgaria,
 • OGEC JEANNE D ARC ROYE – Francja,
 • OOU „Kuzman Josifoski-Pitu” – Republika Macedonii Północnej,
 • Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku.

Celem projektu jest:

1. Zmiana mentalności w radzeniu sobie z problemami dyscyplinarnymi w szkołach i rodzinach.
Chcielibyśmy budować relacje w klasach w duchu Pozytywnej Dyscypliny, poprzez wzmacnianie więzi oraz przynależności, a także naukę umiejętności życiowych.
2.Rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych i umiejętności uczenia się uczniów (PSLL).
Chcielibyśmy, aby dzięki wdrożeniu zasad i narzędzi Pozytywnej Dyscypliny  uczniowie wzmocnili swoje kompetencje w zakresie współpracy, pomocy i zrozumieniu drugiego człowieka.

W ramach działań projektowych planowane są szkolenia rady pedagogicznej, dzieci i młodzieży naszej szkoły oraz chętnych rodziców, którzy chcieliby poznać i wdrożyć elementy pozytywnej dyscypliny w codziennej pracy z dziećmi, aby świadomie pomagać dzieciom rozwijać zdrową samoświadomość, niezależność, poczucie odpowiedzialności i umiejętności rozwiązywania problemów. Zaplanowane są

Spotkania projektowe:

1. Bułgaria – Szkolenie nauczycieli (liderów)  – kwiecień 2024.
2. Francja – Mobilność uczniów + szkolenie 2 nauczycieli – październik 2024.
3. Republika Macedonii Północnej – Mobilność uczniów + szkolenie 2 nauczycieli – marzec 2025.
4. Portugalia – Mobilność uczniów  + szkolenie nauczycieli – maj  2025.

Jakie działania zamierzamy wdrożyć?

 • Szkolenie i coaching w zakresie pozytywnej dyscypliny dla nauczycieli oraz liderów szkół partnerskich,
 • Szkolenie i mentoring nauczycieli i rodziców w zakresie Pozytywnej Dyscypliny – stworzenie wspólnego podejścia szkół i rodziców do wychowywania dzieci.
 • Pilotażowe programy nauczania (PSLL) z elementami Pozytywnej dyscypliny będą tworzone, testowane i wdrażane.
 • Mobilność uczniów: wymiana dobrych praktyk, eksperymentalne warsztaty na temat rozwoju kompetencji PSLL – Badania edukacyjne nad skutecznością Pozytywnej Dyscypliny – Ewaluacja projektu.

Rezultaty projektu:

 • Kadra kierownicza szkół zostanie przeszkolona, w jaki sposób lider może wzmocnić pozycję ludzi w miejscu pracy.
 • Nauczyciele i rodzice zdobędą umiejętności w zakresie Pozytywnej Dyscypliny;
 • Programy nauczania z elementami Pozytywnej Dyscypliny,
 • Rozwój kompetencji uczniów w zakresie PSLL poprzez zajęcia edukacyjne i mobilność
 • Raport z ewaluacji wpływu badań edukacyjnych
 • Europejska Konferencja Pozytywnej Dyscypliny na zakończenie realizacji projektu
 • Strona internetowa „Pozytywnej Dyscypliny w Europie”: Sieć szkół i rodziców stosujących Pozytywną Dyscyplinę.

Konkurs na zaprojektowanie logo projektu: „Positive Discipline in European Schools”.

Regulamin konkurs dla uczniów naszej Szkoły:

 1. Zaprojektuj logo projektu Erasmus + pt.: „Positive Discipline in European Schools”.
 2. Logo musi być wykonane w wersji czarnej i kolorowej w formacie (pdf, jpeg lub tiff). Praca nie może naruszać praw autorskich innych osób.
 3. Logo będzie miało zastosowanie dla celów promocyjnych projektu oraz będzie umieszczane na materiałach promocyjnych i informacyjnych.
 4. Projekt logo należy wysłać na adres: agnieszka.kazberuk@sp50.bialystok.pl do 13 października 2023 r.
 5. Każdy z uczestników konkursu zobowiązuje się do wykonania pracy samodzielnie i potwierdzi oryginalność swojego pomysłu przesyłając informację w wiadomości: Potwierdzam oryginalność mojego pomysłu.
 6. Wyłonione w drodze konkursu logo staje się własnością Organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystywać dla celów promocyjnych projektu.
 7. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Dnia 18 października 2023 r. odbyła się międzynarodowa konferencja inaugurująco-szkoleniowa w formie online, w której uczestniczyli rodzice, nauczyciele naszej szkoły oraz szkół partnerskich.

W dniach 14-15.11.2023 r. odbyła się wizyta szkoleniowa dyrektorów i nauczycieli szkół partnerskich w naszej szkole.

Pierwsze spotkanie robocze projektu Erasmus+ „Positive Discipline in European Schools” za nami. W dwudniowym szkoleniu tajniki pozytywnej dyscypliny zgłębiali dyrektorzy i koordynatorzy projektu z Portugalii, Bułgarii, Francji, Macedonii Połnocnej, Węgier i Polski. Jesteśmy gotowi na kolejne działania projektowe. Przed nami szkolenia nauczycieli i rodziców, następnie uczniowie wezmą udział w międzynarodowym spotkaniu w Portugalii.

W listopadzie i grudniu 2023 r. 30 nauczycieli naszej szkoły zapoznawało się z treścią książki „Pozytywna dyscyplina”.

Autorstwa pani Jane Nelsen. Odbywały się również spotkania podczas, których nauczyciele dzielili się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami w zakresie narzędzi, zasad Pozytywnej Dyscypliny.

Szkoleniu online z Pozytywnego Rodzicielstwa w j. angielskim – styczeń 2024r. – zapisy

training

UWAGA RODZICE

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online z Pozytywnego Rodzicielstwa w j. angielskim, które odbędzie się w styczniu 2024 r. Szkolenie kończyć się będzie międzynarodowym certyfikatem.

więcej informacji kliknij w obrazek

informacje dotyczące szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla 5 rodziców. Warunkiem koniecznym do uzyskania certyfikatu jest ukończenie 18 godzin szkolenia oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego w j. angielskim (13 godzin szkolenia online na platformie zoom w styczniu 2024 r. oraz 5 godzin w marcu-maju 2024 r.).
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o dokładną analizę terminów szkolenia.

Językiem roboczym projektu jest język angielski, wymagany jest poziom B2, aby móc aktywnie uczestniczyć w zajęciach i korzystać z dostarczonych materiałów pomocniczych.

Rodzice z krajów partnerskich łączyć się będą za pomocą aplikacji Zoom.

Zapisy: sp50@um.bialystok.pl

1000014972

HARmonogram spotkań:

     Data                       Godzina                          Dzień tygodnia 
09/01/2024                 5-8 PM                                 Wtorek
11/01/2024                 5-8 PM                               Czwartek
16/01/2024                 5-8 PM                                 Wtorek
23/01/2024                 5-8 PM                                 Wtorek
25/01/2024                 5-8 PM                               Czwartek

W styczniu 2024 r. rozpoczął się cykl szkoleń nauczycieli i rodziców liderów Pozytywnej Dyscypliny w szkołach partnerskich.

W międzynarodowych zespołach chłoniemy wiedzę i praktyczne wskazówki.

15-18.04.2024r.

training

visit

W dniach 15-18.04.2024 r. odbyła się druga wizyta szkoleniowa liderów szkół partnerskich w Bułgarii!

Tym razem spotkanie robocze projektu Erasmus+ „Positive Discipline in European Schools” odbyło się u naszych partnerów w Bułgarii.

W trakcie wizyty zdobyliśmy wiedzę i umiejętności z zakresu Pozytywnej Dyscypliny, która skupia się na zastosowaniu metod i technik opartych na zrozumieniu, empatii i współpracy.

Podczas pobytu w szkole 107 Primary school „Khan Krum” mieliśmy okazję, aby zwiedzić korytarze szkoły oraz poszczególne sale lekcyjne. Uczestniczyliśmy w lekcji pokazowej przygotowanej przez trenerów.

W trakcie wizyty odbyły się również warsztaty w zakresie programu nauczania (PSLL) z elementami Pozytywnej Dyscypliny. Zostały omówione dotychczasowe działania oraz zaplanowano kalendarz zadań na najbliższe miesiące.

Oprócz tego, była to świetna okazja do poznania kultury Bułgarii.

Był to czas niezwykle intensywny i pracowity dla nauczycieli z naszej szkoły.

Fotorelacja z wyjazdu