Lista uczniów przyjętych do świetlicy – rekrutacja uzupełniająca