Rada Rodziców – podsumowanie akcji 20% dla klasy

Szanowni Rodzice i Uczniowie sp50

W imieniu Rady Rodziców naszej szkoły, pragniemy wyrazić nasze najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania dla całej klasy 3c oraz ich rodziców (wychowawczyni Pani Agata Sosnowska). Wasze niezwykłe zaangażowanie i współpraca zaowocowały osiągnięciem wyjątkowego sukcesu: 100% wpłacalności składek, co wśród 1069 uczniów naszej szkoły stanowi imponujące osiągnięcie.

Jesteście jedyną klasą, która osiągnęła taki wynik 100%, wykazując się przy tym wielką mobilizacją i zaangażowaniem. Rodzice 3c – to dzięki Wam, klasa 3c niekwestionowanie wygrała naszą szkolną akcję, zdobywając 20% środków na własne wydatki. To nie tylko dowód na Waszą solidarność i wspólny wysiłek, ale także na świadome podejście do działania Rady Rodziców oraz dobro szkoły.

Wasz przykład pokazuje, jak ważna jest współpraca i zaangażowanie w życie szkolne. Jesteście wzorem dla innych klas i inspiracją dla nas wszystkich. Dziękujemy za Wasze wsparcie i pragniemy podkreślić, jak ważne jest dla nas Wasza sumienność i silna wola.

W imieniu Rady Rodziców, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, którzy do tej pory przyczynili się do wpłacania składek na Funduszu Rady Rodziców. Wasze wpłaty, które obecnie osiągnęły poziom aż 59% za pierwsze trzy miesiące zbierania, są niezwykle ważne i doceniamy każdy wkład.

Środki te zostaną przeznaczone na rozwój i wsparcie różnorodnych inicjatyw, które bezpośrednio przyczynią się do dobra naszych dzieci. Dzięki Wam możemy planować i realizować projekty, które stworzą lepsze warunki nauki i nagrody w licznych konkursach, a także inwestować w sprzęt i materiały edukacyjne.

Pragniemy również zachęcić wszystkich rodziców, którzy jeszcze nie mieli okazji do dokonania wpłaty, do włączenia się w tę inicjatywę. Wpłacalność składek powinna być rozumiana jako dobrowolna, ale również solidarna. To wspólne działanie pozwala na sprawiedliwe rozłożenie kosztów oraz na realizację ciekawych projektów, które służą wszystkim naszym dzieciom.

Pamiętajmy, że naszym wspólnym celem jest tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, wspieranie ciekawych inicjatyw i przede wszystkim dbanie o dobro naszych uczniów. Każda wpłata, bez względu na jej wielkość, jest krokiem w kierunku realizacji tych celów.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i wsparcie. Jeszcze raz gratulujemy wygranej klasie 3c!

Z wyrazami szacunku,

Rada Rodziców SP50