Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Białegostoku 2020/2021

 dniu 12.10.2021 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 3 w Białymstoku odbyło się podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Białegostoku za rok szkolny 2020/2021. Pani Dyrektor Ewa Maria Chociej odebrała puchary za wyniki osiągnięte przez dziewczęta i chłopców naszej szkoły w zawodach sportowych w poprzednim roku szkolnym. W czasie podsumowania wręczono również podziękowania nauczycielom wychowania fizycznego za pracę z uczniami i przygotowanie ich do zawodów sportowych. Z SP 50 Białystok wyróżnienia otrzymali nauczyciele: Monika Ustyniuk i Kamil Ustyniuk.