UWAGA! TRWA AKCJA DLA RODZICÓW!

Szanowni Rodzice

UWAGA! TRWA AKCJA DLA RODZICÓW!

Klasy, które do 30.11.2023 roku dokonają 100% dobrowolnych wpłat na fundusz Rady Rodziców,otrzymają zwrot 20 % wpłaconej kwoty. Będą ją mogły wykorzystać na cele klasowe.

Rada Rodziców – Wasz głos w naszej szkole – postanowiła wzorem lat ubiegłych, nadal wspierać szkołę w jej dydaktyczno-wychowawczych zadaniach.
W związku z powyższym Rada Rodziców podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu, który umożliwi Radzie podejmowanie zaplanowanych w Preliminarzu działań.
Fundusz tworzą Wasze Drodzy Rodzice, dobrowolne i solidarne wpłaty, za które cała społeczność SP50 serdecznie dziękuje. Dzięki nim tak naprawdę działamy.
Jednocześnie zachęcamy do śledzenia zakładki Rady Rodziców na stronie internetowej szkoły. Znajdują się tu informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach jak i nowych inicjatywach. Czekamy też na Państwa pomysły, piszcie o tym co Was nurtuje na adres: rada.rodzicowsp50@gmail.com

Składka na rok 2023/2024

W bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców ustaliła, że wykonanie zaplanowanych inicjatyw, będzie możliwe jeżeli dobrowolna i solidarna składka będzie wynosiła:

  • pierwsze dziecko uczące się w SP 50 – 75 zł
  • drugie dziecko i każde kolejne uczące się w SP 50  – 35 zł
 
Płatność do 30 listopada 2023 r.

KONTO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50
z Oddziałami Integracyjnymi
Świętej Jadwigi Królowej Polski
ul. Pułaskiego 96
15-338 Białystok 

(w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza)

Podlasko – Mazurski Bank Spółdzielczy
w Zabłudowie:

Numer konta: 18 8099 0004 0018 0091 3000 0010

Wszystkie środki  w 100% przeznaczane są na rzecz dzieci w ramach działalności statutowej Rady Rodziców.

Jak Państwo wiedzą, środki uzyskane z tytułu składek są niezbędne dla naszej efektywnej pracy i umożliwiają realizację wielu inicjatyw i projektów edukacyjnych, które bezpośrednio przekładają się na jakość nauczania i komfort naszych dzieci. Są to między innymi doposażenie klas w niezbędne materiały dydaktyczne, nagrody w konkursach, wsparcie w organizacji wydarzeń szkolnych czy finansowanie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.

Misją Rady Rodziców jest wiele dobrych inicjatyw, które pomogą naszym dzieciom – uczniom Sp50.
Kim jesteśmy: W Radzie Rodziców zasiada 12 Rodziców Funkcyjnych oraz Przedstawiciele wszystkich klas. Na co dzień jesteśmy Rodzicami, Pracownikami i…Społecznikami, którzy starają się godnie reprezentować powierzone nam stanowisko poświęcając swój wolny czas i dobrą energię.

To duża odpowiedzialność:). Jeśli ktoś z Państwa chciałby do nas dołączyć zapraszamy:). Potrzebujemy życzliwych Rodziców, którzy mają ciekawe pomysły i chęci do pracy. Dołącz do nas!