Szkoła – wyniki rekrutacji!

PILNE!!! 

 W terminie 30.03.2022 godz.15.00 do 04.04.2022 r. godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy I spoza obwodu szkoły, potwierdzają wolę przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia, które będzie dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja.