SZKOŁA

SZKOŁA
PODSTAWOWA

Dzieci są

przyszłością

Dzieci są

przyszłością

Informujmy, iż rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024, trwa
od  27 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. do godz. 15.00.

Wszelkie informacje na niniejszy temat umieszczone są na stronie internetowej:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

Zapisy odbywają się w formie elektronicznej na stronie:    https://bialystok.elemento.pl

lub poprzez złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie szkoły.

 

Wnioski rekrutacyjne oraz załączniki można pobrać w holu wejściowym Szkoły.

 

Rodzice składający dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej, nie posiadający profilu zaufanego są zobowiązani wydrukować Wniosek rekrutacyjny i dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 10.03.2023 r.

W terminie 29.03.2023 godz. 15.00 do 03.04.2023 r. godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej oraz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Szkoły Podstawowej, potwierdzają wolę przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia, które będzie dostępne w sekretariacie szkoły oraz w dokumentach do pobrania – druki – poniżej.