Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Rewalidacja

     Zajęcia rewalidacyjne przeznaczone są dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie wystawione przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne. W klasach I-III praca na zajęciach odbywa się z uczniem indywidualnie, bądź w dwuosobowych grupach. Zajęcia prowadzone są przez pedagogów specjalnych. Zajęcia te mają na celu usuwanie, likwidowanie, kompensowanie zaburzeń rozwojowych oraz stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka. Zależnie od rodzaju zaburzeń czy niedorozwoju danych funkcji percepcyjnych dobiera się odpowiednie metody czy programy terapeutyczne. Ćwiczenia do indywidualnej pracy z dzieckiem powinny być różnorodne i usprawniać wszystkie jego sfery psychiczno - fizyczne.
     Są to:
  • Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej (koordynacji ruchowo - wzrokowo - słuchowej),
  • Ćwiczenia sprawności manualnej ( rozluźniające napięcie mięśni ramienia i przedramienia, usprawniające małe ruchy ręki, dłoni, nadgarstka, palców, ćwiczenia graficzne - usprawniające drobne ruchy ręki ułożone w pozycji jak przy pisaniu).
  • Ćwiczenia funkcji wzrokowych i orientacji przestrzennej.
  • Ćwiczenia funkcji słuchowych, ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej.
  • Czytanie i pisanie liter, sylab, wyrazów.
  • Ćwiczenia usprawniające myślenie logiczne i kształtujące umiejętności matematyczne.
  • Ćwiczenia stymulujące rozwój emocjonalny.
  • Ćwiczenia wydłużania czasu koncentracji uwagi.
    W pracy z uczniami wykorzystywany jest również sprzęt komputerowy, powiększalniki, magnetofon, gry planszowe, konstrukcyjne, przestrzenne, piłki , woreczki, klocki, układanki, domina, stemple, itp.