Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Pedagog specjalny

 

Do zadań pedagoga specjalnego należą:

 -dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania wychowanka (dotyczy to sfery  motorycznej, poznawczej, społeczno-emocjonalnej)

-tworzenie odpowiedniego warsztatu pracy z uwzględnieniem specyficznych potrzeb ucznia

-zastosowanie odpowiednich metod i form pracy, indywidualnie dobranych do potrzeb wynikających
z dysfunkcji towarzyszących dziecku

-stosowanie zasad stopniowania trudności mając na uwadze indywidualne tempo przyswajania umiejętności i wiadomości

-eksponowanie osiagnięć dziecka co podnosi motywację i wiarę we własne możliwości

-włączanie dziecka do prac grupowych, aby każde dziecko miało swój wkład - pozwala to uniknąć podziałów

-aktywizowanie dziecka do jak najpełniejszego udziału w zajęciach lekcyjnych, terapeutycznych
i szkolnych

-budowanie empatii i pozytywnych relacji pomiędzy uczniami

-zapewnienie miłej i przyjaznej atmosfery oraz bezpieczeństwa co sprzyja lepszemu uczeniu
się i funkcjonowaniu w społecznosci szkolnej

-współpraca  z opiekunami dziecka, wychowawcą oraz specjalistami pracującymi
z dzieckiem

Wszystkie te czynności mają na celu pomóc dziecku bez lęku, w sposób jak najbardziej naturalny, zaistnieć wsród rówieśników.Mają wyposażyć w poczucie bezpieczeństwa, wewnętrzną radość, chęć czerpania ze swoich pokładów umiejętności i zdolności.