SMACZNEGO

OBIADY
SMACZNIE I ZDROWO

Jedz smacznie, żyj

zdrowo

Jedz smacznie, żyj

zdrowo

OPŁATA ZA OBIADY W MIESIĄCU

wrzesień (21 dni)

KOSZT DZIENNY MENU

zapraszamy

Koszt jednego posiłku klasy I-VIII

Koszt jednego posiłku pracownik szkoły

Koszt jednego posiłku grupy przedszkolne

Podane ceny obowiązują od 01 sierpnia 2022r.

AKTUALNOŚCI

Przypominamy że od 2 listopada 2021 r.  odpisy za obiady  rodzice zgłaszają wyłącznie przez panel rodzica programu stoperek (https://panel231.stoperek.pl) każdy rodzić zgłasza sam kwarantannę, izolację  lub inna nieobecność dziecka.

Kwota do zapłaty za dany miesiąc żywienia będzie widoczna na indywidualnych kontach rodziców
programu STOPEREK dopiero 1 dnia miesiąca (jeżeli wypada weekend – najbliższy dzień roboczy).

Do Państwa wysyłane są e-maile z informacją o wysokości opłat.

Wszelkie informacje związane z wyżywieniem proszę kierować pod numer telefonu: 85 74 89 052

OŚWIADCZENIE OBIADOWE

OPŁATA ZA KARTĘ MAGNETYCZNĄ

Proszę wpłacić na konto szkoły:

71 1240 5211 1111 0010 3557 0443

z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa, KARTA MAGNETYCZNA

Koszt jednej karty: 
Do 30.09.2022r. – 15,00 zł brutto 
Od 01.10.2022r. – 25,00 zł brutto

Wszystkiego

smacznego

Wszystkiego

smacznego

Drodzy Rodzice,

Informujemy, iż  do dnia 10 czerwca 2022 r. należy złożyć oświadczenie potwierdzenia woli korzystania z obiadów w stołówce szkolnej na rok szkolny 2022/2023.

Oświadczenie proszę przekazać do sekretariatu szkoły.

Oświadczenie zostało przekazane również wychowawcy klasy.

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

Przypominamy że od 2 listopada 2021 r.  odpisy za obiady  rodzice zgłaszają wyłącznie przez panel rodzica programu stoperek (https://panel231.stoperek.plkażdy rodzić zgłasza sam kwarantannę, izolację  lub inna nieobecność dziecka.

Kwota do zapłaty za dany miesiąc żywienia będzie widoczna na indywidualnych kontach rodziców programu STOPEREK dopiero 1 dnia miesiąca (jeżeli wypada weekend – najbliższy dzień roboczy). Do Państwa wysyłane są e-maile z informacją o wysokości opłat.

Wszelkie informacje związane z wyżywieniem proszę kierować pod numer telefonu: (85) 748-90-52

Proszę wpłacić na konto szkoły: 71 1240 5211 1111 0010 3557 0443 z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa, KARTA MAGNETYCZNA

Koszt jednej karty: 15,00 zł brutto