VIII Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem”

Zapraszamy uczniów klas IV -VIII do udziału w VIII Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem”. Etap szkolny odbędzie się 8 grudnia 2023 r. Osoby chętne zgłaszają się do nauczycieli religii, do 30 listopada 2023 r. Zakres tematyczny VIII edycji Konkursu obejmuje: Pierwszy i Drugi List świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan oraz Pierwszy i Drugi List świętego Pawła Apostoła do […]

Konkurs na zaprojektowanie logo projektu: „Positive Discipline in European Schools”.

Regulamin konkurs dla uczniów naszej Szkoły: Zaprojektuj logo projektu Erasmus + pt.: „Positive Discipline in European Schools”. Logo musi być wykonane w wersji czarnej i kolorowej w formacie (pdf, jpeg lub tiff). Praca nie może naruszać praw autorskich innych osób. Logo będzie miało zastosowanie dla celów promocyjnych projektu oraz będzie umieszczane na materiałach promocyjnych i informacyjnych. Projekt […]