Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty 3 lipca 2024r.