Obiady w miesiącu czerwiec 2024r.

OGŁOSZENIE!

Termin uregulowania należności za żywienie  za miesiąc czerwiec upływa z dniem 12 czerwca 2024 r. Prosimy o zgłoszenie przewidzianych nieobecności dzieci  w miesiącu czerwcu w systemie STOPEREK w terminie do dnia 13 czerwca 2024 r. Wcześniejsze zgłoszenie nieobecności w miesiącu czerwcu wynika z konieczności właściwej organizacji kuchni, dokonywania zamówień oraz poprawnych rozliczeń księgowych w ramach żywienia tj. dokonania zwrotów na konta rodziców. Obiady będą wydawane do dnia 20 czerwca 2024 r. dla klas 1-8.