Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024