Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka – oddziały przedszkolne

W terminie 28.03.2024 godz. 15.00 do 04.04.2024 r. godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej, potwierdzają wolę przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia, które będzie dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej w zakładce Aktualności -> Rekrutacja -> Dokumenty do pobrania – druki.

Rodzice posiadający profil zaufany mogą również potwierdzić wolę przyjęcia za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego pod adresem: