Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka – klasa I

W terminie 28.03.2024 godz. 15.00 do 04.04.2024 r. godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych spoza obwodu szkoły oraz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, potwierdzają wolę przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia, które jest dostępne w sekretariacie szkoły.

Rodzice posiadający profil zaufany mogą również potwierdzić wolę przyjęcia za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego pod adresem: