Spełniamy marzenia w 3D #LaboratoriaPrzyszłości

Relacja z innowacji  pedagogicznej „Spełniamy marzenia w 3D”

 

Pomysł na innowację został opracowany na potrzeby zainteresowań ucznia, który interesuje się pociągami. Wprowadzając innowację pedagogiczną pt. „Spełniamy marzenia
w 3D” chciałam pokazać, że można rozwijać kompetencje emocjonalno – społeczne wykorzystując do tego nowoczesną technologię, jaka jest drukarka 3 D, która została zakupiona w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.  Zdecydowałam się na wykorzystanie drukarki 3D, ponieważ dzięki wspólnie opracowanemu projektowaniu uczeń rozwijając swoje zainteresowania wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości. Głównym celem innowacji jest wykorzystanie swoich pasji
i marzeń do rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych przy wykorzystaniem nowych technologii drukarki 3D, programu Tinkercad oraz Canva. Podczas zajęć zostały zaprojektowane karty do gry w programie Canva, tory, pionki, kostka, wskaźnik do „uczuciometra” oraz „emoludki”. (Nazwy „emoludków” oraz tarcza graficzna „uczuciometr” pochodzi z książki pt. „Uczuciometr Inspektora Krokodyla”).

Niebawem pojawią się stacje oraz przeszkody, na każdej stacji uczeń będzie mógł zdobyć jeden wagon do lokomotywy po omówieniu tematu z określonymi zagadnieniami.

Anna Fajkowska