Konkurs „Autoportret z historią”

Konkurs polega na zaprezentowaniu w formie pracy plastycznej , fotografii, filmu lub dzieła literackiego wybranej historii, miejsca historycznego, czy zabytku w kontekście osobistych relacji i odczuć, jakie wywołują. Prace konkursowe mogą mieć formę autoportretu w dosłownym rozumieniu, ale również mogą być artystycznym zapisem emocji i uczuć wyrażających osobisty stosunek do „przeżywanej historii”.
 
Konkurs realizowany będzie w następujących kategoriach:• Prace plastyczne: w formie rysunku, malarstwa, grafiki, collage’u, plakatu w formacie PDF lub JPG (format A-3)• Film nie dłuższy niż 5 minut, wykorzystujący obraz i dźwięk w formacie MP4.• Praca literacka w formie opowiadania, eseju lub wiersza (od 2 do 8 stron A-4, odstęp 1,5, czcionka Times New Roman 12) w formacie PDF.
• Fotografia lub cykl fotografii (maksimum 6) w formacie PDF lub JPG, z dodatkowym krótkim komentarzem w oddzielnym dokumencie Word.
 
Nagrody:Wydawnictwa Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, nagrody rzeczowe oraz bony podarunkowe.
Najważniejszą nagrodą w konkursie będzie publikacja zwycięskich prac (plastycznych, literackich i fotograficznych) w katalogu pokonkursowym. 
 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów.
Pracę konkursową należy przekazać Izabeli Romaniuk-Prokopowicz (nauczycielka historii) do 15.05.2024 r.
 
Konkurs organizowany przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku.