I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Królowa Jadwiga”