Relacja z wyjścia do Zespołu Szkół nr 5

Zapoznanie z ofertą szkoły

12 lutego 2024r. uczniowie klas 8A i 8 B wraz ze swoimi nauczycielami: panią Katarzyną Kossakowską, panią Magdaleną Mroczko i nauczycielem doradztwa zawodowego panem Adamem Kirylukiem w ramach zajęć z doradztwa zawodowego odwiedzili Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku. Tegoroczni ósmoklasiści mieli okazję zapoznać się z ofertą Zespołu Szkól Zawodowych nr 5. Pani Dyrektor Izabela Popławska poinformowała gości o możliwościach kształcenia jakie oferuje szkoła.

ZSZ nr 5:

  • Technikum nr 5 oferuje kierunki takie jak: technik aranżacji wnętrz – nowy zawód, technik usług fryzjerskich, technik robót wykończeniowych.
  • Szkoła Branżowa I stopnia oferuje kształcenie w zawodach min. takich jak: fryzjer, murarz, tynkarz, monter stolarki budowlanej.
  • Placówka oferuje także klasy wielozawodowe o profilach zawodowych: kucharza, cukiernika, elektryka, lakiernika samochodowego, mechanika pojazdów samochodowych, sprzedawcy itp.

Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im . gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku posiada doskonałą bazę dydaktyczną i jest wyposażony w nowoczesny sprzęt.

Doradca zawodowy Adam Kiryluk