Deklaracja wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo,

do dnia 19 lutego 2024 r. należy wypełnić deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 i złożyć ją w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy grupy. Deklaracje dostępne są również u wychowawców grup.  W przypadku niezłożenia deklaracji w wyznaczonym terminie, Państwa dzieci zostaną skreślone z listy przedszkolaków w naszej szkole od września 2024.