Zawody bliższe młodzieży

Na zajęciach z doradztwa zawodowego uczniowie klas siódmych poznają świat różnych zawodów. Na lekcjach podczas samodzielnej pracy starają się wyszukać spośród różnych rodzajów cech, predyspozycji i umiejętności takie, które są przydatne do wykonywania określonych zawodów. Efekty swojej pracy umieszczają na plakatach, które omawiają na zajęciach z doradztwa zawodowego. W trakcie zajęć ćwiczą umiejętność prezentacji swojej pracy.

Nauczyciel doradztwa zawodowego

Adam Kiryluk