Ogłoszenie dotyczące obiadów w miesiącu grudzień 2023r!

OGŁOSZENIE

W grudniu obiady będą wydawane od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 21 grudnia 2023 r. dla klas 1- 8.  W dniu 22 grudnia 2023  r. nie ma obiadów w związku z wigiliami klasowymi dotyczy klas 1-8.

Termin płatności za żywienie w miesiącu grudniu upływa z dniem 12 grudnia 2023 r. Prosimy o uregulowanie wszelkich płatności do tego terminu.

Zgłoszenie przewidzianych nieobecności dziecka w miesiącu grudniu w systemie STOPEREK należy dokonać w terminie do dnia 15 grudnia  2023 r. Wcześniejsze zgłoszenie nieobecności w miesiącu grudniu wynika z konieczności właściwej organizacji kuchni, dokonywania zamówień oraz poprawnych rozliczeń księgowych w ramach żywienia tj. dokonania zwrotów na konta rodziców.

Grudzień jest ostatnim miesiącem roku szkoła musi dokonać wszelkich rozliczeń księgowych i wyzerować konta bankowe.